noflash
Podstawowe dane dotyczące firmy Informacje ogólne Historia Infrastruktura Zintegrowany System Zarządzania Galeria Strategia rozwoju (pdf) Prezentacja z okazji XV-lecia Praca w WiK
Usługi laboratoryjne w zakresie analizy wody i scieków Wydawanie uzgodnień technicznych Usługi sprzętem specjalistycznym i odbiory przyłączy wod-kan Usługi sprzętem budowlanym
Przekazanie stanu wodomierzy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Pobierz druki Cennik usług WiK (pdf) Wyślij ankietę
Perspektywa 2007-2013 Przetargi Aktualności Perspektywa 2014-2020 Przetargi Aktualności Mechanizm umożliwiający zgłoszenie nieprawidłowości Kontakt

Oczyszczalnia ścieków w Bielawie

ul. Ceglana 3
58-260 Bielawa
tel. (074) 833 44 52
e-mail: tk@wik.dzierzoniow.pl

CHARAKTERYSTYKA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W BIELAWIE

Teren Oczyszczalni Scieków w Bielawie polozony jest w pólnocnej czesci Bielawy. Ogólnie teren ma charakter plaskiej wyzyny nalezacej do regionu o nazwie Wzgórza Bielawskie. Scieki oczyszczone odprowadzane sa do potoku Brzeczek stanowiacego doplyw rzeki Pilawy.
Przepustowosc oczyszczalni wynosi Q = 8 100 m3/dobe.
Wielkosc oczyszczalni wynosi 45 900 LRM.
Technologia oczyszczania scieków oparta jest na procesach mechaniczno-biologicznych. W celu zwiekszenia efektywnosci usuwania zwiazków biogennych wprowadzono procesy oczyszczania chemicznego.

I. Charakterystyka obiektów i urzadzen gospodarki sciekowej.

1. Krata mechaniczna z prasa do skratek - oddzielenie skratek i zanieczyszczen grubych. Jest to krata mechaniczna schodkowa o przeswicie 6mm z mechanicznym odwadnianiem i usuwaniem skratek poprzez prase tlokowa. Odwodnione i sprasowane skratki sa transportowane przenosnikiem tlokowym do kontenera na skratki. Po wapnowaniu wapnem chlorowanym sa wywozone na skladowisko odpadów.

2. Piaskownik - usuwanie zawiesin mineralnych m.in. piasku, zwiru.
Piaskownik o przeplywie poziomym posiada cztery komory trapezowe pracujace na zmiane.
Piaskownik wyposazony jest w samojezdny zgarniacz pompowy piasku pracujacy automatycznie. Zgarniacz pompowy wyposazony w cztery pompy. Piasek zatrzymywany w piaskowniku tloczony jest do separatora piasku typu o pojemnosci 2,5m3, w którym nastepuje oddzielenie piasku od scieków. Odwodniony piasek transportowany jest z separatora przenosnikiem srubowym do kontenera na piasek. Po wapnowaniu, piasek wywozony jest na skladowisko odpadów.

3. Stacja dozowania koagulanta PIX (siarczan zelazowy). Stacja sluzy do prowadzenia procesów koagulacji objetosciowej (chemicznego stracania wstepnego), oraz procesu stracania symultanicznego fosforu w procesie osadu czynnego.

Stacja sklada sie z:
a) Pionowy bezcisnieniowy zbiornik koagulanta - o pojemnosci 20 m3
b) Uklad pompowy sklada sie z dwóch membranowych pomp dozujacych.

4. Komora flokulacji - wolne mieszanie i tworzenie klaczków osadu chemicznego i wstepnego.
Jest to zbiornik prostokatny o przeplywie poziomym o objetosci czynnej Vcz = 230 m3 wyposazony w dwa mieszadla smiglowe wolnoobrotowe.

5. Osadnik wstepny - usuwanie zawiesin i zwiazanych z nimi zanieczyszczen organicznych i mineralnych.
Jest to osadnik prostokatny o przeplywie poziomym skladajacy sie z dwóch zbiorników zespolonych o pojemnosci czynnej Vcz = 3386 m3 Osadnik wyposazony jest w zgarniacze lancuchowe do ciaglego usuwania osadu z lejów osadowych.

6. Komora denitryfikacji - redukcja zawartych w sciekach oczyszczonych azotanów do wolnego azotu w procesie denitryfikacji.
Komora denitryfikacji wykonana zostala w formie rowu cyrkulacyjnego o szerokosci 5m i glebokosci czynnej 4,5m. Caly rów zamyka sie w zbiorniku zelbetowym prostokatnym o wymiarach w swietle 55,0*20,6 m. i objetosci czynnej Vcz = 4970 m3.
Dla zapewnienia cyrkulacji scieków w komorze zastosowano cztery mieszadla zanurzeniowe wolno obrotowe.

7. Komora nitryfikacji - redukcja wegla organicznego w procesie utleniania i wbudowania w biomase osadu czynnego oraz nitryfikacja azotu Kjeldhala do azotanów.
Sa to dwie komory zelbetowe o przeplywie poziomym, prostokatne o lacznej objetosci czynnej Vcz = 5031 m3. W komorach scieki napowietrzane sa sprezonym powietrzem metoda drobnopecherzykowa.

8. Pompownia scieków recyrkulowanych - recyrkulacja scieków(azotanów) z komory nitryfikacji do komory denitryfikacji.
Przepompownie wykonana jest w formie otwartego zbiornika zelbetowego, prostokatnego. W przepompowni zainstalowano cztery pompy zatapialne do scieków.

9. Stacja dmuchaw.
Stacja dmuchaw to budynek jednokondygnacyjny skladajacy sie z dwóch pomieszczen:
1) hala techniczna - pomieszczenie dmuchaw.
2) sterownia - rozdzielnia elektryczna i szafa automatyki. Sprezone powietrze dostarczane jest do komór nitryfikacji za pomoca trzech dmuchaw rotacyjnych pracujacych naprzemiennie.

10. Osadnik wtórny I0 - klarowanie scieków w osadnikach wtórnych (oddzielenie oczyszczonych scieków od osadu czynnego).
Sa trzy zbiorniki zelbetowe o przeplywie poziomym i lacznej objetosci czynnej Vcz = 4219 m3 Osadnik wyposazony jest w lancuchowe zgarniacze osadu.

11. Pompownia osadu recyrkulowanego - recyrkulacja osadu z osadników wtórnych I - go stopnia do komory denitryfikacji oraz osadu nadmiernego do osadnika wstepnego.
Pompownia osadu recyrkulowanego to budynek parterowy z dwiema kondygnacjami podziemnymi:
W najnizszej kondygnacji pompowni znajduja sie dwie pompy zatapialne przeznaczone do tloczenia osadu przed komore denitryfikacji.

12. Zloza biologiczne zraszane.
Sa to dwa zloza obudowane, z czteroramiennymi zraszaczami i wypelnione tluczniem granitowym. Lacznej objetosci czynna Vcz = 2922 m3, powierzchnia czynna Scz = 974 m2. Wysokosc zloza 3,0m, srednica 25m.

13. Osadniki wtórne II0 (radialne) - klarowanie koncowe scieków Sa to dwa osadniki radialne o srednicy 24,0 m o lacznej objetosci czynnej Vcz = 1870 m3 ze zgarniaczem obrotowym osadu. 14. Pompownia osadu wtórnego II0 - recyrkulacja osadu wtórnego II0 z osadników wtórnych II0 do osadników wtórnych I0
Jest to budynek parterowy, podpiwniczony. W pompowni znajduje sie jedna pompa pozioma wirowa przeznaczona do tloczenia recyrkulacji osadu.

15. Wylot scieków do rzeki.
Oczyszczone scieki odprowadzane sa do potoku Brzeczek bedacego doplywem rzeki Pilawy.

II. Charakterystyka obiektów i urzadzen gospodarki osadowej .

1. Pompownia osadu surowego - przetlaczanie do zgeszczaczy wstepnych mieszaniny osadów: wstepnego, nadmiernego i chemicznego, usuwanych z osadników wstepnych. Pompownia usytuowana jest przy osadnikach wstepnych i wykonana jest w formie zelbetowego zbiornika prostokatnego o wymiarach w rzucie i glebokosci calkowitej: 2,3 x 3,0 x 4,45 m. Komora czerpalna o pojemnosci calkowitej V = 30,7 m3 posiada dno w ksztalcie leja. W pompowni zainstalowane sa dwie:

2. Zageszczacze osadu surowego - oddzielenie nadmiaru wody od osadów i do maksymalnego ich zgeszczenia przez pompowaniem do WKF.
Do zageszczania osadów surowych zastosowano 2 zageszczacze grawitacyjne o pojemnosci czynnej 133,0m3 kazdy, wyposazone w mieszadla pretowe.

3. Pompownia odcieków - przetlaczanie cieczy osadowej z zageszczaczy osadu surowego i przefermentowanego, odcieki z prasy filtracyjnej.
Pompownia jest konstrukcja zelbetowa, zaglebiona, ze studnia czerpalna w ksztalcie kwadratu o pojemnosci uzytkowej 13.50 m3. W pompowni zainstalowane sa dwie pompy pracujace naprzemiennie.

4. Zamkniete komory fermentacji osadu WKFz - beztlenowa mineralizacji mieszaniny osadu wstepnego i nadmiernego w procesie fermentacji mezofilnej (w temp.33 -350 C), polaczonej z produkcja biogazu (docelowo). Sa to dwie zelbetowe, cylindryczne, zamkniete komory fermentacyjne, ze szczelnym, stalym, stropem w ksztalcie scietego stozka i stalym poziomem wypelnienia osadem. Wymiary komór fermentacyjnych przedstawiaja sie nastepujaco srednica czesci walcowej 15,0 m, pojemnosc czynna 1856 m3, wysokosc czynna 14,30 m.

Wyposazenie kazdej komory stanowia:
- Kopula gazowa ze stali nierdzewnej, na której zainstalowane sa: - mieszadlo o wydajnosci pompowania Q = 700 m3/h; - bezpiecznik cieczowy, - wydmuch gazu do atmosfery ze stali nierdzewnej, - przeszklony otwór kontrolny z wycieraczka zewnetrzna i wewnetrzna, - sonda radarowa wskazujaca poziom osadu w komorze,
- Rura centralna mieszadla sluzaca do wewnetrznej recyrkulacji osadu,
- 2 cylindryczne wlazy montazowe,
- Komora spustowo-przelewowa na stropie komory fermentacyjnej, przy glowicy gazowej, przykryta plytami z blachy ryflowanej, do której uchodza wyloty nastepujacych rurociagów:

5. Pompownia osadu z wymiennikownia
Pompownia ta wraz z instalacjami, armatura i urzadzeniami pomiarowymi stanowi zewnetrzne wyposazenie komór fermentacji osadu i stacji odwadniania osadu. W pompowni zainstalowane sa: pompa osadu surowego podawanego do WKF-ów wraz z maceratorem, pompy do recyrkulacji osadu w WKF-ach, wymienniki ciepla do ogrzewania osadu recyrkulowanego, pompa podajaca osad przefermentowany na prase tasmowa oraz pompa wody pluczacej prase do odwadniania osadu. Sterowanie praca pomp i przepustnic z napedami odbywa sie z panelu sterowniczego pompowni, umieszczonego w dyzurce nad pompownia, lub z komputera.

6. Zageszczacz osadu przefermentowanego
- zageszczanie osadu, odgazowanie osadu wyplywajacego z komór fermentacyjnych, usrednianie skladu nadawy do prasy filtracyjnej
Do zageszczania osadów przefermentowanych zastosowano zageszczacz grawitacyjny o pojemnosci czynnej 133,0m3 wyposazony w mieszadlo pretowe przystosowane do dzialania ciaglego lub okresowego.

7. Prasa filtracyjno - tasmowa do odwadniania osadu
- stacja sluzy do mechanicznego odwadniania osadu przefermentowanego.

W sklad stacji odwadniania osadu wchodza nastepujace urzadzenia:
- hermetyzowana prasa tasmowa
- stacja roztwarzania i dozowania flokulantu,
- pompa osadu przefermentowanego
- pompa wody pluczacej,
- podajnik srubowy osadu odwodnionego.

8. Stacja roztwarzania polielektrolitu
- przygotowanie, roztwarzanie, dojrzewanie i dozowanie flokulantów
Jest to zbiornik z trzema komorami polaczonymi przelewami, wyposazonymi w mieszadla, do którego polielektrolit moze byc zadawany w postaci proszku przez dozownik lub w pompa w postaci emulsji. Zadaniem stacji jest automatyczne przygotowanie roztworu roboczego flokulantu i dozowanie ustalonej jego dawki do osadu podawanego na prase filtracyjna.
9. Instalacja wapnowania osadu
- higienizacja i stabilizacja osadu w odwodnionych osadach sciekowych

W sklad stacji wapnowania wchodza nastepujace urzadzenia:
- zasobnik wapna palonego: wolnostojacy, o srednicy D=3,2m., ocieplony o pojemnosci 35m3.
- podajnik srubowy (dozownika) wapna posiadajacy regulowana wydajnosc,
- podajnik srubowy osadu odwodnionego
- mieszalnika osadu i wapna przyczepa ciagnikowa do wywozenia osadu.

10. Poletka osadowe. - suszenie i magazynowanie osadu.
Poletka skladaja sie z dwóch odrebnych, wydzielonych sekcji i wykonane sa z przepuszczalnych warstw filtracyjnych piasku i zwiru, posiadaja drenaz odsaczajacy, odciek z poletek kierowany jest przed ciag technologiczny oczyszczalni. Powierzchnia poletka utwardzona jest plytami zelbetowymi typu JOMB. Powierzchnia poletek osadowych wynosi: P1 = ~2500 m2, P2 = ~1950 m2.


Schemat Blokowy Oczyszczalni Bielawa
Plan Oczyszczalni Ścieków w Bielawie
Podstawowe dane dotyczące firmy
Informacje ogólne
Historia
Infrastruktura
Zintegrowany System Zarządzania
Galeria

Strategia rozwoju (pdf)

Pobierz Acrobate Reader - pliki pdf
Pobierz Power Point Viewer - pliki ppt
ostatnia aktualizacja: 21 października 2016 r. Odwiedziło nas juz 1851135 osób