noflash
Podstawowe dane dotyczące firmy Informacje ogólne Historia Infrastruktura Zintegrowany System Zarządzania Galeria Strategia rozwoju (pdf) Prezentacja z okazji XV-lecia Praca w WiK
Usługi laboratoryjne w zakresie analizy wody i scieków Wydawanie uzgodnień technicznych Usługi sprzętem specjalistycznym i odbiory przyłączy wod-kan Usługi sprzętem budowlanym
Przekazanie stanu wodomierzy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Pobierz druki Cennik usług WiK (pdf) Wyślij ankietę
Przetargi Aktualności Kontakt

"Jakość w swojej istocie jest efektem właściwego zarządzania i organizacji firmy".
A.V. Feigenbaum

Aspekty środowiskowe. Cele, zadania i programy środowiskowe

W pierwszym kwartale 2014 roku dokonano kolejnego już przeglądu środowiskowego, pod kątem określenia wpływu działalności Spółki na środowisko (aspekty środowiskowe). Zdefiniowano 53 aspektów środowiskowych, z których 8 uznano za znaczące. Są to:
ścieki oczyszczone (zrzuty do wód),
skratki (odpady),
zawartość piaskowników (odpady),
ustabilizowane komunalne osady ściekowe (odpady),
ujmowanie wód powierzchniowych (wykorzystanie surowców i zasobów),
ujmowanie wód podziemnych (wykorzystanie surowców i zasobów),
zużycie energii elektrycznej na produkcję i przesył wody (wykorzystanie surowców i zasobów),
zużycie energii elektrycznej na oczyszczanie i przesył ścieków (wykorzystanie surowców i zasobów).

Zaktualizowano również cele i zadania środowiskowe wraz z programami ich realizacji, które obecnie obejmują lata 2014-2016. Wyznaczone cele to:
zmniejszenie o 15 % zużycia energii na oczyszczalni ścieków w Bielawie poprzez modernizację bloku biologicznego oraz poprzez uzyskanie w procesie spalania biogazu minimum 20 MW/h energii elektrycznej w wyniku uruchomienia agregatu kogeneracyjnego
zmniejszenie ilości ścieków odprowadzanych w sposób niekontrolowany jako nieoczyszczone lub niedostatecznie oczyszczone do środowiska w związku z podłączeniem do kanalizacji sanitarnej ponad 1000 mieszkańców aglomeracji Dzierżoniów
poprawa jakości wody uzdatnionej poprzez zmniejszenie zawartości związków żelaza i manganu do wartości określonych w przepisach prawnych
zmniejszenie o 30 % ilości wytwarzanych skratek w stosunku do roku 2010 w związku z modernizacją części mechanicznej na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie
poprawa gospodarki ściekowej poprzez zmniejszenie ilości ścieków (wód opadowych) odprowadzanych w sposób niekontrolowany na oczyszczalnie ścieków w Dzierżoniowie i Bielawie oraz poprawa jakości ścieków i skuteczności oczyszczania

Podstawowe dane dotyczące firmy
Informacje ogólne
Historia
Infrastruktura
Zintegrowany System Zarządzania
Galeria

Strategia rozwoju (pdf)

Pobierz Acrobate Reader - pliki pdf
Pobierz Power Point Viewer - pliki ppt
ostatnia aktualizacja: 26 luty 2015 r. Odwiedziło nas juz 1208510 osób