noflash
Podstawowe dane dotyczące firmy Informacje ogólne Historia Infrastruktura Zintegrowany System Zarządzania Galeria Strategia rozwoju (pdf) Prezentacja z okazji XV-lecia Prezentacja z okazji XX-lecia Praca w WiK
Usługi laboratoryjne w zakresie analizy wody i scieków Wydawanie uzgodnień technicznych Usługi sprzętem specjalistycznym i odbiory przyłączy wod-kan Usługi sprzętem budowlanym
Przekazanie stanu wodomierzy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Pobierz druki Cennik usług WiK (pdf) Wyślij ankietę
Perspektywa 2014-2020 Przetargi Aktualności Mechanizm umożliwiający zgłoszenie nieprawidłowości Perspektywa 2007-2013 Przetargi Aktualności Kontakt

"Jakość w swojej istocie jest efektem właściwego zarządzania i organizacji firmy".
A.V. Feigenbaum

Aspekty środowiskowe. Cele, zadania i programy środowiskowe

W pierwszym kwartale 2017 roku dokonano kolejnego już przeglądu środowiskowego, pod kątem określenia wpływu działalności Spółki na środowisko (aspekty środowiskowe). Zdefiniowano 51 aspekty środowiskowych, z których 6 uznano za znaczące. Są to:
ścieki oczyszczone (zrzuty do wód),
ustabilizowane komunalne osady ściekowe (odpady),
ujmowanie wód powierzchniowych (wykorzystanie surowców i zasobów),
ujmowanie wód podziemnych (wykorzystanie surowców i zasobów),
zużycie energii elektrycznej na produkcję i przesył wody (wykorzystanie surowców i zasobów),
zużycie energii elektrycznej na oczyszczanie i przesył ścieków (wykorzystanie surowców i zasobów).

Zaktualizowano również cele i zadania środowiskowe wraz z programami ich realizacji, które obecnie obejmują lata 2017-2022. Wyznaczone cele to:
Poprawa jakości wody uzdatnionej na SUW w Jodłowniku poprzez zmniejszenie zawartości związków żelaza i manganu do wartości określonych w przepisach prawnych (tj. żelazo ogólne [μg Fe/dm3] 200 mangan [μg Mn/dm3] 50)),
Poprawa jakości wody uzdatnionej na SUW Ostroszowice poprzez zmniejszenie zawartości zanieczyszczeń mikrobiologicznych (bakterii grupy coli i Escherichia coli, Clostridium perfringens, paciorkowce kałowe) i zmiejszenie procentowego udziału badań niezgodnych, uzyskanego w roku 2015 dla SUW Ostroszowice (rok 2015 – 25 %),
Zmniejszenie o 50% (poprzez zmniejszenie uwodnienia - wysuszenie) ilości wytworzonych, ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, powstających na oczyszczalniach ścieków obsługiwanych przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie,
Zmniejszenie strat wody z sieci wodociągowej o 1/4 (w stosunku do roku 2015) w związku z wdrożoneniem inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodociągowymi (zmniejszenie strat wody wtłaczanej do sieci z 28% w roku 2015 na 21% w roku 2020),
Zmniejszenie ilości ścieków odprowadzanych w sposób niekontrolowany jako nieoczyszczone lub niedostatecznie oczyszczone do środowiska w związku z podłączeniem do kanalizacji sanitarnej ponad 1000 mieszkańców aglomeracji Dzierżoniów,

Podstawowe dane dotyczące firmy
Informacje ogólne
Historia
Infrastruktura
Zintegrowany System Zarządzania
Galeria

Strategia rozwoju (pdf)

Pobierz Acrobate Reader - pliki pdf
Pobierz Power Point Viewer - pliki ppt
ostatnia aktualizacja: 16 marzec 2018 r. Odwiedziło nas juz 2640929 osób