noflash
Podstawowe dane dotyczące firmy Informacje ogólne Historia Infrastruktura Zintegrowany System Zarządzania Galeria Strategia rozwoju (pdf) Prezentacja z okazji XV-lecia Praca w WiK
Usługi laboratoryjne w zakresie analizy wody i scieków Wydawanie uzgodnień technicznych Usługi sprzętem specjalistycznym i odbiory przyłączy wod-kan Usługi sprzętem budowlanym
Przekazanie stanu wodomierzy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Pobierz druki Cennik usług WiK (pdf) Wyślij ankietę
Przetargi Aktualności Kontakt

Dostawy w latach 2015-2016 roztworu chloro wodorotlenku glinu przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla pitrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Dostawy w latach 2015-2016 roz...

[więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2015-2016 kwasu solnego oraz chlorynu sodu przeznaczonych do uzdatniania wody pitnej dla potrtzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Dostawy w latach 2015-2016 kwa...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn. Wykonanie robót przygotowawczych dla żelbetowych zbiorników na wodę znajdujących się w budynku filtrów SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim przed wykonaniem wewnętrznej powłoki ochronnej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na dostawę pn. „Zakup sprzętu transportowego do załadunku i transportu odpadów na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie i w Bielawie” wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

„Dostawy żwiru filtracyjnego dla potrzeb Działu TU WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”.

„Dostawy żwiru filtracyj...

[więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2015-2016 siarczanu glinu płynnego przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Dostawy w latach 2015-2016 sia...

[więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2015-2016 podchlorynu sodu przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Dostawy w latach 2015-2016 pod...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym pn. Promocja Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego z Funduszu Spójnoś

NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYST...

[więcej]
.................................................................................................................................................

Regulamin udzielania zamówień

Wniosek o zakup specyfikacji

Archiwum

......................................................................
FS: NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym pn. Promocja Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego z Funduszu Spójnoś
Dostawy w latach 2015-2016 podchlorynu sodu przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.
Dostawy w latach 2015-2016 siarczanu glinu płynnego przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.
„Dostawy żwiru filtracyjnego dla potrzeb Działu TU WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”.
FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na dostawę pn. „Zakup sprzętu transportowego do załadunku i transportu odpadów na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie i w Bielawie” wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn. Wykonanie robót przygotowawczych dla żelbetowych zbiorników na wodę znajdujących się w budynku filtrów SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim przed wykonaniem wewnętrznej powłoki ochronnej
Dostawy w latach 2015-2016 kwasu solnego oraz chlorynu sodu przeznaczonych do uzdatniania wody pitnej dla potrtzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.
Dostawy w latach 2015-2016 roztworu chloro wodorotlenku glinu przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla pitrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.
ostatnia aktualizacja: 27 styczeń 2015 r. Odwiedziło nas juz 1168787 osób